Veřejné toalety

Charita Šumperk provozuje ve městě od 1. 2. 2008 veřejné toalety jako chráněné pracoviště, tzn. že zde zaměstnává pracovníky se zdravotním znevýhodněním. Toalety jsou umístěny v jihozápadním křídle Pavlínina dvora, naproti kulturnímu domu, na adrese Fialova 1, 787 01 Šumperk. Prostory zrekonstruovalo a vybavilo Město Šumperk, Úřad práce přispěl na vybavení pro zaměstnané pracovníky. Naše organizace se stala provozovatelem veřejných toalet na základě výběrového řízení.

Na ploše téměř 98 m2 se nachází v dámské části sedm kabinek, v pánské části pak tři kabinky a sedm pisoárů. Samozřejmostí je také toaleta pro imobilní občany a přebalovací pult pro maminky s dětmi.

Otevírací doba toalet je stanovena ve všední dny 7:30 - 19:30 a o víkendech 9:00 - 18:00. Cena za použití veřejných toalet je 10 Kč (zdarma mohou toalety použít děti do tří let věku, ZTP po předložení osvědčení, strážníci Městské policie i Policie ČR, hasiči a příslušníci záchranářského sboru).

Veřejné toalety lze pronajmout na akce, jenž nejsou v rozporu se stanovami organizace.