Srdečné poděkování

Vážená paní ředitelko, 

chtěli bychom touto cestou ze srdce poděkovat za obrovskou pomoc, podporu a za veškeré paliativní služby Mobilní hospicové péče. Po několik dnů jste nám pomáhali ve velmi těžkých situacích a stali jste se naší oporou v těch nejtěžších situacích. Díky zkušenostem paliativního týmu hospicové péče vedeného vrchní sestrou Mgr. Dagmar Remešovou jsme toto období zvládli a mohli tatínkovi z lásky dopřát dožití v jeho rodinném zázemí, obklopenému lidmi, kteří ho milují.  

DĚKUJEME.

S pozdravem Heděncovi