Poděkování za péči v nejtěžších a posledních dnech

Rádi bychom svá slova díků věnovali pracovnicím šumperské Charity, konkrétně sestřičkám Hele Čankové, Dáše Remešové, Daně Mikulášové, Martině Dombaiové a Marušce Sléhové, bratru Miroslavu Svozilovi, paní doktorce Kratochvílové, paní doktorce Rendové. Našemu milovanému Evženovi věnovali v jeho nejtěžších a posledních dnech svůj čas a svoji péči. Za jejich obětavost upřímný dík.

rodina Fazorova

Bludovan, 29. 1. 2021, 2021, č. 1, s. 7.

http://www.bludov.cz/bludovan/pdf/2021-01-bludovan.pdf