„Poděkování p. Horákové“.

Dobrý den, paní ředitelko,

touto cestou bych chtěla poděkovat Charitě Šumperk, konkrétně sestřičkám domácí hospicové péče, za pomoc a podporu při péči o nemocného manžela v terminálním stavu nemoci, a to nejen za jejich profesionální a lidský přístup, ale také psychickou podporu v těžké životní situaci. Jejich práce má můj obdiv a zaslouží velké uznání. Ještě jednou díky.

Hezký den Eva Horáková

Šumperský zpravodaj, 24. 2. 2021, roč. XXIX., č. 4, s. 12. 

poděkovaní jpg