Poděkování Ivety Kucharíkové

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si touto cestou vyjádřit své poděkování a úctu Vašim lidem,

Mgr. Dagmar Remešové , Martině Dombaiové a pastorační asistence ThLic. Mgr. Janě Novákové PhD za ochotu, přístup, radu, nekonečnou trpělivost a pomoc při zkvalitnění posledních dní s naší maminkou Bertičkou Kucharíkovou  ze Šumperka.

 

Za celou rodinu upřímné díky

S pozdravem a přáním příjemného dne

 

Iveta Kucharíková

kucharikova