Poděkování Ing. Hany Gajdošové Borůvkové

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych vyslovit poděkování vrchní sestře pro domácí hospicovou péči paní Mgr. Dagmar Remešové a jejímu týmu za příkladnou odbornou péči, profesionální přístup a psychickou podporu pro mého tatínka pana Mgr. Luboše Mátycha v těžké nemoci, která jej provázela. Paní Remešová byla i velkou podporou pro mne a maminku. Ještě jednou velký dík.

Přeji pevné zdraví a hezký den.

S pozdravem

Ing. Hana Gajdošová Borůvková