Zveme vás na film!

Zveme vás na promítání filmu Jednotka intenzivního života, které se uskuteční v úterý 15. 2. 2022 od 17:00 v Městské knihovně T. G. Masaryka. Po filmu bude následovat beseda s MUDr. Ondřejem Kopeckým.

Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se na nemoc jako takovou, se do středu jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60-70 % české společnosti, bohužel zapomíná: „Jak žít dobrý život s nemocí?“ Režisérka Adéla Komrzý v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče ve VFN na Karlově náměstí v Praze. To vzniklo jako pilotní projekt, jenž má sloužit jako modelový příklad ostatním nemocnicím. Tým odborníků pomáhá pacientům nalézt řešení a učinit rozhodnutí, které pro ně v době nekonečných možností umělého prodlužování života může být dobré. Protože život neznamená jen to, že srdce bije a plíce dýchají…

jednotka intenzivního života

Po filmu bude následovat moderovaná beseda s jedním z hlavních protagonistů filmu MUDr. Ondřejem Kopeckým a členy místního multidisciplinárního paliativního týmu Hospicové péče Caritas, distančního pracoviště Šumperk. Večerem nás provede člen paliativniho týmu Fakultní nemocnice Olomouc Slávek Vurst.

MUDr. Ondřej Kopecký

MUDr. Ondřej Kopecký