Projekty na rozvoj a podporu paliativní péče

V roce 2019 díky štědré finanční podpoře Olomouckého kraje Charita Šumperk úspěšně realizovala 2 projekty:

- " Rozvoj a podpora péče pro pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro oblast Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska "

- " Vzdělávání v oblasti paliativní péče zdravotnických pracovníků Charity Šumperk "

Cílem projektů byla podpora domácí paliativní péče poskytované nevyléčitelně nemocným pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí a příprava na lékařských zdravotnických pacientů pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti v certifikovaném kurzu paliativní péče.

logo Olomouc