Pomůcky pro paliativní péči

Charita Šumperk v roce 2019 úspěšně realizovala projekt za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví " Zakoupení pomůcek pro paliativní péči". Z projektu byly zakoupeny speciální zdravotní pomůcky pro paliativní pacienty a to: oxygenátor, lineární dávkovač, infuzní pumpa, elektrická odsávačka, zařízení pro oxygenoterapii a pulsní oxymetry. Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Charitu Šumperk finanční částkou 97 300 Kč.

ministerstvo zdravotnictví

20200121_14024120200121_140517