Konference: Paliativní péče

27. listopadu se v konferenčním sále Nemocnice Šumperk konala konference pro lékaře s tématem paliativní péče. Záštitu nad konferencí měla MUDr. Květuše Kratochvílová, paliatr. Na programu konference byly prezentace z kamenného hospicu Svatý Kopeček, informace MUDr. Kratochvílové o paliativní péči, prezentace Charity Šumperk, Charity Zábřeh a prezentace MUDr. Rendové. Konference se setkala s velkým ohlasem.

lékařský seminář