Poděkování za péči v nejtěžších a posledních dnech

Rádi bychom svá slova díků věnovali pracovnicím šumperské Charity, konkrétně sestřičkám Hele Čankové, Dáše Remešové, Daně Mikulášové, Martině Dombaiové a Marušce Sléhové, bratru Miroslavu Svozilovi, paní doktorce Kratochvílové, paní doktorce Rendové. Našemu milovanému Evženovi věnovali v jeho nejtěžších a posledních dnech svůj čas a svoji péči. Za jejich obětavost upřímný dík.

rodina Fazorova