„Poděkování p. Horákové“.

Dobrý den, paní ředitelko,

touto cestou bych chtěla poděkovat Charitě Šumperk, konkrétně sestřičkám domácí hospicové péče, za pomoc a podporu při péči o nemocného manžela v terminálním stavu nemoci, a to nejen za jejich profesionální a lidský přístup, ale také psychickou podporu v těžké životní situaci. Jejich práce má můj obdiv a zaslouží velké uznání. Ještě jednou díky.

Hezký den Eva Horáková