Domácí hospicová péče

Poskytujeme mobilní domácí hospicovou péči pacientům v terminálním stavu nemoci a podporu osobám, které o ně pečují. Domácí hospicová péče je komplexní doprovázení pacienta a rodiny. Zahrnuje naplňování zdravotních, sociálních, psychologických a duchovních potřeb. Dodržujeme základní principy hospicové péče - nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost a nezůstane osamocen. Zajišťujeme doprovázení pozůstalých.

Zajišťujeme odbornou zdravotní péči ve spolupráci s lékařem paliatrem a dle jeho aktuální ordinace provádíme odborné výkony u pacienta vedoucí ke zmírnění příznaků nevyléčitelné nemoci. Služba je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu v šumperském děkanátu. Jsme vybaveni pomůckami a přístroji nutnými k zajištění zdravotní péče.

Mobilní domácí hospicová péče je poskytována multidisciplinárním týmem, jehož součástí jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pečovatelky, pastorační asistent, duchovní, psycholog, dobrovolníci a poradci pro pozůstalé. Péče je poskytována v úzké spolupráci s pečující rodinou.

Je možné využít podpory Svépomocné skupiny, která se schází každé první úterý v měsíci pod vedením zkušené psycholožky. Je místem, které slouží ke sdílení lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

letak paliace jpg