Ambulance paliativní medicíny

Ambulance je určena pro nemocné s diagnostikovaným pokročilým nádorovým nebo nenádorovým onemocněním, které nelze vyléčit a kde byla ukončena aktivní onkologická či jiná specializovaná léčba a byla doporučena jen paliativní tedy podpůrná léčba. Cílem je zkvalitnění zbytku života, léčba bolesti a nepříznivých příznaků nemoci. Lékař se společně s pacientem a jeho rodinou snaží, aby život navzdory nemoci byl co nejkvalitnější a vyhovoval co možná nejvíce přání pacienta.

Vrchní sestra mobilní specializované paliativní péče: 777 674 703