Kontakty

Osobní asistence

Tel.: 583 216 747, 734 362 541
Vedoucí služby: Jarmila Davidová, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Doprava uživatele

Podstatou služby je pomoc osobního asistenta se zvládnutím běžných každodenních úkonů, které by uživatel dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Na službě se uživatel finančně spolupodílí dle aktuálního sazebníku.

 

Organizace

Seznam lidí

Jarmila Davidová, DiS. - vedoucí zařízení
Bc. Aneta Svozilová - sociální pracovnice
Marie Dvořáková - pracovník sociálních služeb
Dagmar Bundilová - pracovník sociálních služeb
Zuzana Demčáková - pracovník sociálních služeb
Kateřina Foglová - pracovník sociálních služeb
Helena Grabovská - pracovník sociálních služeb
Libuše Hamříková - pracovník sociálních služeb
Petra Heděncová - pracovník sociálních služeb
Marie Holínková - pracovník sociálních služeb
Bc. Jiří Jančík - pracovník sociálních služeb
Jana Klíčová - Pastorační asistentka
Simona Krátká - ekonomický pracovník
Barbora Křížková - pracovník sociálních služeb
Lenka Kukulová - pracovník sociálních služeb
Bc. Veronika Kyselá - pracovník sociálních služeb
Renata Pacalová - pracovník sociálních služeb
Jana Petríková, DiS. - pracovník sociálních služeb
Věra Ponížilová, DiS. - administrativní pracovník
Radomíra Prokešová - pracovník sociálních služeb
Markéta Prokopová - pracovník sociálních služeb
Jan Rameš - IT pracovník
Markéta Smrčková - pracovník sociálních služeb
Michaela Stuchlá - administrativní pracovník
Kateřina Šilarová - pracovník sociálních služeb
Hana Šimková - pracovník sociálních služeb
Ludmila Šmehlíková - pracovník sociálních služeb
Jitka Šmoldasová - pracovník sociálních služeb
Ing. Miroslava Večeřová - ekonomický pracovník
Pavlína Vlková - pracovník sociálních služeb