Kontakty

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 583 216 747, 734 362 541
Vedoucí služby: Jarmila Davidová, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Doprava uživatele

Jedná se o terénní službu poskytovanou převážně přímo v domácnosti uživatele na základě jeho aktuální potřeby. Na úhradě se uživatel služby finančně spolupodílí dle cen v sazebníku služeb.  

Organizace

Seznam lidí

Jarmila Davidová, DiS. - vedoucí zařízení
Bc. Aneta Svozilová - sociální pracovnice
Marie Dvořáková - pracovník sociálních služeb
Dagmar Bundilová - pracovník sociálních služeb
Kateřina Foglová - pracovník sociálních služeb
Helena Grabovská - pracovník sociálních služeb
Libuše Hamříková - pracovník sociálních služeb
Petra Heděncová - pracovník sociálních služeb
Marie Holínková - pracovník sociálních služeb
Bc. Jiří Jančík - pracovník sociálních služeb
Jana Klíčová - Pastorační asistentka
Simona Krátká - ekonomický pracovník
Barbora Křížková - pracovník sociálních služeb
Lenka Kukulová - pracovník sociálních služeb
Bc. Veronika Kyselá - pracovník sociálních služeb
Renata Pacalová - pracovník sociálních služeb
Jana Petríková, DiS. - pracovník sociálních služeb
Věra Ponížilová, DiS. - administrativní pracovník
Radomíra Prokešová - pracovník sociálních služeb
Markéta Prokopová - pracovník sociálních služeb
Jan Rameš - IT pracovník
Markéta Smrčková - pracovník sociálních služeb
Michaela Stuchlá - administrativní pracovník
Kateřina Šilarová - pracovník sociálních služeb
Hana Šimková - pracovník sociálních služeb
Ludmila Šmehlíková - pracovník sociálních služeb
Jitka Šmoldasová - pracovník sociálních služeb
Ing. Miroslava Večeřová - ekonomický pracovník
Pavlína Vlková - pracovník sociálních služeb