Charita Šumperk

Finanční a materiální pomoc


Pravidla pro osoby, které chtějí poskytnou dar Charitě Šumperk

Způsob poskytnutí finančního daru: 

  • v hotovosti do pokladny,
  • převodem z účtu na účet,
  • poštovní poukázkou na účet nebo adresu Charity Šumperk

Pravidla:   

  • Pokud se rozhodnete poskytnout finanční dar, máte možnost zvolit si účel využití podpory. V každém případě však obdržíte písemný doklad o výši poskytnutého příspěvku a na vyžádání i další potvrzení pro finanční úřad, kde můžete, při přiznání daně z příjmu, uplatnit slevu ze základu daně. Odpočet mohou uplatnit jak fyzické, tak i právnické osoby. 
  • Mimo finanční podporu lze poskytnout i materiální dary, na které rovněž vystavíme potřebné potvrzení.
  • Finanční dary můžete předat příslušnému pověřenému pracovníkovi v hotovosti nebo zasílat na náš účet 1904522359, Česká spořitelna Šumperk.
  • Dárcům vystavujeme potvrzení. Při převodu peněz z účtu na účet však můžeme vydat potvrzení teprve po telefonickém nebo písemném kontaktu, ze samotného čísla účtu nelze adresu dárce zjistit.


Bankovní spojení
Charita Šumperk
Číslo účtu: 1904522359/0800  -  Česká spořitelna