Svépomocná skupina pro pečující

Pečujete doma o dlouhodobě nemocného? Kdo pečuje o Vás? Péče o seniory a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí je v současnosti moderním trendem. Pečující rodina ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a Charitou dokáží roky kvalitně pečovat o nemocného.

Jak je to ale s pečujícími osobami? Často se po dlouhou dobu starají o své blízké bez nároku na dovolenou, zájmy a koníčky. Nezřídka odejdou ze zaměstnání a tím přijdou o kolegy a známé. Ocitají se v izolaci, ztrácí přirozené kontakty se svým okolím a nemají možnost se s nikým podělit o své radosti a trápení.

Jak dlouho se dá taková situace vydržet? Jak se do ní nedostat? Odpověď na tyto otázky není jednoduchá a určitě bude do jisté míry natolik individuální, jak jen jsou rozdílní pečující. Je však zřejmé, že pečující osoby potřebují efektivní podporu okolí, aby vše dokázali zvládat. „V rámci zkvalitnění péče o naše klienty se v poslední době zaměřujeme mimo jiné na pečující osoby,“ říká Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk a dodává, že se zaměstnanci snaží vidět pacienta či nemocného v kontextu rodiny a prostředí, ve kterém žije.

Pokud například o rodiče pečuje tři roky dcera, která neměla po celou dobu volný víkend nebo nebyla v kině či na dovolená, je velká pravděpodobnost, že bude vyčerpaná a bude pod vlivem různých emocí. „Z této znalosti domácího prostředí vznikla myšlenka vytvořit prostor pro pečující osoby v podobě pravidelného setkávání s lidmi s podobnými problémy a založili jsme svépomocnou skupinu pro pečující“ uvádí Jana Bieliková. Setkávání umožní pečujícím sdílet nejenom své zkušenosti, ale i radosti nebo obavy. Pečující, kteří se mohou cítit izolovaní, mají také příležitost najít nové známé a navázat společenské kontakty. Skupina bude pracovat pod vedením zkušeného terapeuta.

Do skupiny je možné přicházet pravidelně nebo podle potřeby. Náplň jednotlivých setkání se řídí potřebami jejich členů. Setkání se konají každé první úterý v měsíci v čase 15:00-16:30 v suterénu Charity Šumperk. Pokud máte zájem účastnit se práce ve skupině, přihlaste se na telefonicky na čísle 583 216 747 nebo e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz nebo kontaktujte přímo supervizorku Michaelu Matouškovou.