Duchovní a psychoterapeutická pomoc

past.asistentka

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Vám nabízí duchovní a terapeutickou pomoc na telefonu.

Touto službou na telefonu chceme vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a zní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy potřebujete duchovní podporu či povzbuzení, využijte nabízených kontaktů.

K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru svámi budou snažit zvládnout vaši nastalou situaci či vás nasměřují tak, aby vám bylo vdané situaci co nejlépe pomoženo. Pomoc nabízíme na základě telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech. Nedovoláte-li se na vámi vybrané číslo, volejte na jiné z uvedených:

Duchovní a psychoterapeutická pomoc
P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, 731 402 155
P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, 739 389 136 (9-17 hod.)
P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, 603 787 013

Duchovní pomoc
S. Lucie Cinciálová, řeholnice, 731 600 081
S. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, 731 646 963
Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, 733 741 700
P. Pavel Stužka, kněz, 731 621 190
P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 733 741 700

Psychoterapie
Kateřina Hamplová, krizová intervence, 775 115 446
Richard Kořínek, psychoterapeut, 604 777 004
Arnošt Krtek, psychoterapeut, 722 667 878
Růžena Krtková, psychoterapeut, 722 667 878
Zdeněk Meier, psychoterapeut, 603 496 710
Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878
Petra Potměšilová, psycholog, 603 293 252
Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, 777 443 143
Carmen Švýcarská, psychoterapeut, 604 322 522
Kristýna Černíková, krizová intervence, 602 349 782

Poradenství pro rodiče
Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeut a koordinátor projektu, 733 522 339