Upozornění pro naše uživatele služeb
14. října 2020 Aktuality

Upozornění pro naše uživatele služeb

Usnesením č. 412/2020 Sb. z 12. 10. 2020 vláda ČR nařizuje  

 

  • všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností,

pozn.: je nezbytné, aby uživatelé sociální služby a další osoby byly s tímto nařízením obeznámeny; v případě nerespektování nařízení je možno tyto osoby informovat, že za nesplnění povinnosti může být orgánem ochrany veřejného zdraví uložena pokuta až do 20 tis. Kč

  • všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění,

pozn.: i u tohoto opatření je nezbytné, aby uživatelé sociální služby a další osoby byly s tímto nařízením obeznámeny; v případě nerespektování nařízení je možno tyto osoby informovat, že za nesplnění povinnosti může být orgánem ochrany veřejného zdraví uložena pokuta až do 20 tis. Kč