Osobní automobil pro terénní služby
8. února 2021 Aktuality

Osobní automobil pro terénní služby

Olomoucký kraj v závěru roku 2020 podpořil částkou 125 000 Kč Charitu Šumperk -projekt „ Osobní automobil pro terénní sociální služby Charity Šumperk“ v dotačním titulu „Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje, a tak umožnil nákup osobního automobilu, který bude využíván za účelem přepravy za uživatelem v oblasti ORP Šumperk. 

Účelem projektu je zvyšování kvality materiálně – technických podmínek poskytování pečovatelské služby a osobní asistence Charity Šumperk.

Spoluúčast žadatele je 50%, Olomouckého kraje 50%.