Další zdravotní pomůcky pro paliativní péči
6. května 2021 Aktuality

Další zdravotní pomůcky pro paliativní péči

V pondělí 3. května proběhlo zaškolení zdravotnického personálu, a to obsluha kyslíkového koncentrátoru, přenosného lineárního dávkovače, odsávačky a pumpy enterální výživy. 

Tyto přístroje mohla naše Charita zakoupit díky projektu Ministerstva zdravotnictví, Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění evidovaným pod číslem 34/2021/PPNN/CAU.

Zakoupením přístrojů se zvýšil počet těchto velmi potřebných speciálních zdravotních pomůcek nezbytných pro zajištění kvalitní domácí paliativní a hospicové péče.

MZ ČR podpořilo projekt Charity Šumperk částkou 144 900 Kč. Děkujeme za podporu!

ZP2

ZP3

ZP4