U příležitosti Dne Charity proběhla ve farnostech děkanátu Šumperk potravinová sbírka.

Tato sbírka je určena osobám v hmotné nouzi. Je rozdělována na základě provedeného sociálního šetření a primárně jsou příjemci pomoci rodiny s dětmi a osoby, které se snaží řešit svou nepříznivou situaci.

Výsledky sbírky