Výbor dobré vůle pomáhal na Šumpersku

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořila Charitu Šumperk v roce 2017.

Dne 1. 11. 2017 jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 50.000 Kč od VDV - Nadace Olgy Havlové s tím, že tento příspěvek bude výhradně použit na pořízení zdravotních pomůcek a materiálu pro projekt Podpora domácí paliativní péče na Šumpersku. V souladu se smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku  byl příspěvek použit takto:

  • nákup elektrické polohovací postele s matrací (18 500,-)
  • nákup lineárního dávkovače (26 620,-)
  • nákup dvou zdravotnických brašen s vybavením (4 929,-).

Cílem projektu bylo rozvíjení a podpora paliativní péče pro oblast Šumperska, tedy v místech, kde není péče pokryta jiným poskytovatelem ani kamenným hospicem. Ze statistik Charity Šumperk je patrné, že každý rok narůstá zájem o tento typ péče: v roce 2016 Charita Šumperk doprovodila 10 pacientů, kde poskytla 109 dnů péče, v roce 2017 je to již 17 paliativních pacientů se 157 dny péče a 237 návštěvami. Nakoupení zdravotních pomůcek pomohlo zvýšit komfort paliativních pacientů oblasti Šumperska a zároveň jim umožnilo strávit zbytek svého života za důstojných podmínek v domácím prostředí.

VDV-logo-2017