V roce 2018 nás podpořila Česká spořitelna, a.s.

V roce 2018 nás podpořila Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. podpořila Charitu Šumperk finančním darem.

V roce 2018 Charita Šumperk obdržela finanční dar 5 000 Kč od firmy Česká spořitelna, a.s.

Jménem Charity Šumperk děkujeme.