Tříkrálovská sbírka 2018

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2018 začínají

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2018 začínají

I když Tříkrálová sbírka proběhne téměř za dva měsíce, přípravy na Charitě Šumperk už jsou v plném proudu. V minulém týdnu jsme ve spolupráci s DĚTSKÝM KLÍČEM Šumperk, o.p.s. vážili cukříky pro jednotlivé skupinky. Při Tříkrálové sbírce se takto nachystaný cukr rozdává do domácností, jako poděkování za otevřená srdce.

Jáhen František Klíč požehnal křídy, kterými vám koledníci napíší na dveře +K+M+B 2018, což znamená Christus mansionem benedicat - Ať Bůh žehná tomuto domu. Tříkráloví koledníci nesou do vašeho domu především požehnání.

 2018