Tříkrálové koledování na Šumpersku už začalo!

Tříkrálové koledování na Šumpersku už začalo!

V pátek 4. ledna 2019 byla na Točáku zahájena Tříkrálová sbírka zpěvem sboru Motýli Šumperk a výdejem zelné polévky.

V pátek 4. ledna kdo zůstal v Šumperku a neodjel na hory, mohl si dát k zahřátí již tradiční tříkrálovou zelňačku na Točáku, kterou přichystala Charita Šumperk ve spolupráci s firmou Meto – Bílková.. Tříkrálové koledování začalo zpěvem Motýlů a koledy, která neodmyslitelně k tomuto času patří. Po několika koledách se pak zpěváčci v modrém rozešli do ulic a jako vůbec první v celém šumperském děkanátu začali s koledováním.

Charita již předem děkuje všem koledníkům a koordinátorům v obcích, kteří dělají tuto službu a zároveň i všem dárcům, kteří tímto způsobem pomáhají druhým.

Je třeba připomenout, že v každé skupince je jeden vedoucí, který má průkazku pro oprávnění koledovat a musí se zároveň na požádání prokázat dokladem totožnosti, aby nedošlo k zneužití Tříkrálové sbírky.

                                                                    Mgr. Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk