Pokračujeme ve spolupráci s Dětským Klíčem Šumperk, o.p.s.

Před půl rokem jsme obnovili pravidelnou spolupráci s Dětským klíčem. Jednou za měsíc k nám přicházejí na sněženky-webCharitu lidé s autismem v rámci sociální rehabilitace.

Vzájemná spolupráce podporuje rozvoj jejich schopností a dovedností. Učí se orientaci v novém prostředí, pracovními aktivitami si prohlubují samostatnost a pracovní návyky, což jim umožní lépe se začlenit do běžného života.

Společně chystáme balíčky pro sociálně potřebné, připravujeme pokladničky na Tříkrálovou sbírku, vyrábíme přáníčka a dáváme je do obálek.