S Broučky na pouť

Kostelíček

V sobotu 12. května 2018 se uskutečnila tradiční Charitní pouť, kterou již několikátým rokem pořádá Charita Šumperk ve spolupráci s Centrem pro rodinu Šumperk, z.s.

V sobotu 12. května 2018 se u kostela Božího Těla nad Bludovem (u tzv. kostelíčka) uskutečnila ve spolupráci s Centrem pro rodinu Šumperk, z.s. tradiční Charitní pouť, která je poděkováním tříkrálovým koledníkům za jejich pomoc a obětavost při lednovém koledováním. Tentokrát jsme se s více než sedmdesáti účastníky ponořili do pohádky Broučci od Jana Karafiáta. Pro děti bylo připraveno osm stanovišť, kde mohly projít celým příběhem Broučka, jeho rodiny a přátel.

Vše začalo tím, jak se Brouček snažil sfouknout mamince ohníček, ale kouř mu vešel do očí, takže si honem musel jít opláchnout oči ke studánce. Na prvním stanovišti děti šplhaly po žebříku, foukaly do komína a šly si opláchnout oči k nedaleké studánce. A to už na děti čekala Kmotřička, která je učila rozžínat lucerničku, aby mohly jako Brouček svítit lidem. Také pomohly Kmotřičce najít a naskládat dřevo na zimu, aby si měla Kmotřička čím zatopit a bylo jí hezky teplo. O kousek dál už tatínek učil broučka létat, a tak děti lezly po provazovém žebříku, podlézaly lano a chodily po provaze. A to všechno s lucerničkou! Létání Broučkovi ze začátku moc nešlo, a tak se hned při prvním silnějším poryvu větru potloukl. Na čtvrtém stanovišti děti ovazovaly Broučkovi ruku obvazem, dávaly ji do šátku a říkaly mu básničku nebo písničku, aby se zranění lépe hojilo. Pak děti uslyšely z dalšího stanoviště pláč, a když přišly blíž, našly Verunku, která se ztratila. A tak ji se šátkem přes oči vedly podél provazu mezi stromy až k ní domů. O kousek dál děti našly moc smutnou Berušku. Nakreslily jí kamínky pestrými barvami, aby se rozveselila. Potom si zahrály na broučka Kovaříka a vezly Berušce a Broučkovi na svatbu tři kuličky hroznového vína (tři nafouknuté balonky v dětských kolečkách). Zdá se to jako jednoduchý úkol, ale stačil sebemenší větříček, balonky z koleček vypadly a děti musely začít zase od začátku. Ale to už byl skoro konec příběhu a s ním i Beruščina a Broučkova svatba. Zde se plnily úkoly ve dvojicích. Slalom mezi fáborky, skákání v pytlích, hledání brambor na slavnostní oběd i další. A kdo všechny úkoly splnil, dostal na konci od nevěsty a ženicha sladkou odměnu.

Pro tříkrálové koledníky a další hladovce se u ohně opékaly klobásky. Slavnostním zakončením byla mše svatá sloužená otcem Ottou Sekaninou za všechny koledníky a charitní dílo. I když to vypadalo, že se po poledni přižene bouřka a vše promáčí, nestalo se tak a všichni si užívali krásného dne až do pozdního odpoledne. K realizaci Charitní poutě přispělo město Šumperk.

sumperk_slogan

Související akce

Související galerie