Přesun svépomocné skupiny

Přesun svépomocné skupiny

Svépomocná skupina bude tento měsíc až 16. října 2018.

V měsíci říjnu se setkání Svépomocné skupiny přesouvá na úterý 16. října 2018.

Mgr. Lada Matyášová, DiS., administrativní pracovnice