Podpora města Šumperk

Podpora města Šumperk

V roce 2018 Charita Šumperk obdržela finanční dar 961 000 Kč od města Šumperk.

V roce 2018 Charita Šumperk obdržela finanční dar 961 000 Kč od města Šumperk.

Z těchto peněz bude:

  • 600 000 Kč věnováno na poskytování sociálních služeb v Šumperku a jeho okolí
  • 361 000 Kč bylo věnováno na náklady spojené s provozem Veřejných toalet
  • 5 000 Kč bylo věnováno na Charitní pouť a pohádkový les
  • 5 000 Kč bylo věnováno na akci Jedeme s Charitou na výlet!
  • 3 000 Kč bylo věnováno na Benefiční koncert Charity Šumperk
  • 5 000 Kč bylo věnováno na akci Senioři za poznáním

Jménem Charity Šumperk děkujeme.