Poděkování firmě SHM, s.r.o.

Poděkování firmě SHM, s.r.o.

Charita Šumperk děkuje firmě SHM, s.r.o. za finanční dar v roce 2016, kterým umožnila zakoupení materiálního vybavení pro vzdělávací centrum pracovníků Charity Šumperk v suterénu CHŠ.