Poděkování firmě SHM, s.r.o.

Děkujeme firmě SHM s.r.o. za její dar v roce 2017!

Děkujeme našemu dlouholetému dárci - firmě SHM, s.r.o. za darovaní finanční částky na dokončení úprav suterénu Charity Šumperk. velmi si Vaší podpory vážíme a děkujeme za ni !!!