Poděkování firmě PLATIT a.s.

Charita Šumperk děkuje firmě PLATIT a.s. za finanční dar v roce 2016.

Charita Šumperk děkuje firmě PLATIT a.s. za finanční dar v roce 2016, kterým umožnila zakoupení materiálního vybavení pro vzdělávací centrum pracovníků Charity Šumperk v suterénu CHŠ.