Obec Petrov nad Desnou se podílí na spolufinancování Charity Šumperk v roce 2017.

V roce 2017 podpořila obec Petrov nad Desnou šumperskou charitu.

I v roce 2017 podpořila finanční částkou 5 000,- obec Petrov nad Desnou činnost Charity Šumperk. Děkujeme!