Obec Olšany se podílí na spolufinancování Charity Šumperk v roce 2017.

Obec Olšany podporuje Charitu Šumperk i v roce 2017.

V roce 2017 podpořila finanční částkou 8 000,- obec Olšany činnost Charity Šumperk. Děkujeme!