Město Šumperk se podílí na spolufinancování  Charity Šumperk.

Město Šumperk se podílí na spolufinancování provozu sociálních služeb Charity Šumperk.

Město Šumperk se podílí na spolufinancování provozu sociálních služeb Charity Šumperk.Město přispělo částkou 500 000 Kč, která bude použita na zajištění poskytování sociálních a souvisejících služeb. V roce 2015 činil finanční podíl na financování provozu sociálních služeb měst a obcí bezmála 30%. Tento podíl je výrazem odpovědného přístupu měst a obcí z zajištění sociálních služeb pro své občany. Více o aktivitách obce na http://www.sumperk.cz