Charitní pouť

DSC03787Letošní prosluněná charitní pouť pro tříkrálové koledníky a to nejen pro ně, se nesla v duchu pohádky „O Zlatovlásce“.

       V sobotu 27. května se prostranství kolem kostelíčka Božího Těla hemžilo dětmi, které se nebály plížit pro živou vodu i přes hrozbu zlé pavoučnice, krmit ptáčátka v hnízdě, hledat Zlatovlásku s pomocí mušek či navlékat korálky ztracené v trávě. Zajímavým zpestřením nejen pro děti byla ukázka tance psů i toho, jak tito společníci mohou lidem pomáhat třeba s oblékáním. Na všechny, kteří přišli, čekalo občerstvení a opékání a pro soutěžící focení Zlatovlásek a ušlechtilých Jiříků.  Krásným zakončením pohodového odpoledne byla mše svatá sloužená o. Sekaninou.  Ten při promluvě připomínal, že pomáhat máme tím, že někoho přijmeme v jeho nouzi, pomůžeme mu a rozdělíme se s ním a také potřeby modlit se za něj či druhé. A tak všechny prosím o modlitbu za všechny tříkrálové koledníky, kteří letos, aby druhým pomohli, neváhali koledovat v krutých mrazech a také za šumperskou charitu, která se snaží pomáhat tam, kde je každý den třeba.