Charita Šumperk se zapojila do projektu „Ježíškova vnoučata“

Charita Šumperk se zapojila do projektu „Ježíškova vnoučata“

Charita Šumperk se zapojila do projektu „Ježíškova vnoučata“

Český rozhlas ve spolupráci s Olomouckým krajem realizují projekt „Ježíškova vnoučata“, do kterého se mohou zapojit terénní i pobytové sociální služby vytipováním osamělých osob. Cílem je obdarovat osamělé seniory a splnit jim přání či životní sen. V minulém roce se zapojilo několik zařízení na Jihlavsku a podařilo se osamělým seniorům splnit téměř 600 hmotných či zážitkových přání.

Český rozhlas připravuje v termínu od 27. 11. – do 3. 12. 2017 tematický týden věnovaný stáří a stárnutí z různých úhlů. Bude se diskutovat nejen se samotnými seniory, ale také s řadou odborníků např. gerontology, psychology, sociology, pečovateli, zástupci státní správy, kteří jsou již seniory, nebo se stářím ve své práci zabývají. Od 4. 12. 2017 se budou dárky předávat osamělým lidem.

Pracovníci Charity Šumperk oslovili seniory, kteří žijí sami a jejich přání spolu se jménem a rokem narození zařadili do databáze.

Pokud byste jim chtěli udělat radost, dárek si můžete zarezervovat na: www.jeziskovavnoucata.cz

Bližší informace podá Jarmila Davidová, DiS.: jarmila.davidova@sumperk.charita.cz