Pastorační asistent / asistentka

Organizace: Charita Šumperk
Místo výkonu: Charita Šumperk a děkanát Šumperk
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: ihned
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bieliková
  1. Pastorační asistent – pracovník ve služebním poměru k Arcibiskupství olomouckému. Zajišťuje pastoraci uživatelů a zaměstnanců organizace.

Kvalifikační požadavky: teologické magisterské vzdělání. Pokud je vhodnou osobou po ostatních stránkách může výjimečně stačit kurs pro pastorační pomocníky, který bývá organizován v děkanátech. 

Další požadavky: katolík, zralý ve víře, který přijal všechny iniciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie), žije pravidelným svátostným životem, jeho víra je opravdová, je zapojen do života farnosti. Toto dosvědčuje na samostatném doporučení dosvědčit farář, v jehož farnosti jmenovaný žije nebo děkan příslušného děkanátu.

Schopnosti: schopnost pracovat s lidmi.

Překážkou pro vykonávání služby pastoračního asistenta je život v církevně neplatném manželství, nebo pokud žije ve vztahu druh-družka a vážné psychické nemoci.

Náplň práce: pastorace, koordinátor TKS, spolupodílení se  na organizaci akcí Charity, organizace potravinové pomoci a dalších sbírek, organizace Postní almužny, část úvazku je v CHPS

5 týdnů dovolené, stravenky

Nástup možný ihned, kontakt na ředitelku Charity: 777 674 701