1.     Kolikrát denně můžete chodit člověku pomáhat?

Nejvýše 3x denně, a to jen v případě, že nám to umožňuje kapacita služby.

2.     Kolik se platí za služby?

Péče stojí 115,- Kč za 1 hodinu. Pokud jsme u uživatele kratší dobu, platí uživatel pouze poměrnou část. To znamená, pokud péči provádíme 30 min, uživatel zaplatí 58,- Kč.

3.     Kolik stojí cesta k uživateli?

Aby byla cesta k uživatelům alespoň trošku spravedlivě vyčíslená, připočítáváme k samotné péči Čas nezbytně nutný k zajištění činnosti. Tento čas se skládá z času dojezdu (10 min.) a času na přípravu (5 min.), celkem 15 minut. Tento čas je připočítáván všem, cena je zhruba 29 Kč (115 Kč/Hod) 

4.     Kolik stojí přeprava uživatele např. k lékaři?

Doprava uživatele je fakultativní činnost. Měří se pouze kilometry, po které je uživatel v autě a čas pracovnice, která uživatele přepravuje a zároveň doprovází. Cena za 1 km činí 8,- Kč.  

Příklad: pokud vezeme uživatele z Vikýřovic od obecního úřadů do nemocnice v Šumperku - počítáme čas nezbytně nutný k zajištění činnosti 15 min + čas jízdy s uživatelem do nemocnice, což je asi 15 min (když je uživatel nachystaný před domem) + počet kilometrů z Vikýřovic do nemocnice, což je 6 km (29,- + 29,- + 48,- =106,- Kč). Doprava uživatele z Vikýřovic do nemocnice v Šumperku tedy přijde na cca 106,-  Kč.

5.     Poskytujete péči i ve večerních hodinách?

Péči poskytujeme v době od 7:00 do 19:00 h. 

6.     Poskytujete péči o víkendu a svátcích?

V nezbytných případech službu poskytujeme v sobotu od 7:00 do 12:00 a večer, případně v neděli a o svátcích. V těchto dnech jde pouze o úkony oosobní hygieny a podání stravy. Mezi případy, kdy se služba poskytuje mimo základní dobu, patří zejména osamělost zájemce.

 OBĚDY

1.     Mohu si brát obědy jen některé dny v týdnu?

Ano. Objednávka se dělá týden dopředu.

2.     Mohu objednaný oběd odhlásit?

Ano. Nejpozději daný den od 7:00 do 7:30 hodin

3.     Mohu mít vlastní jídlonosič?

Ne. Jídlonosiče musíte mít zapůjčené od nás, zápůjčka je však zdarma. Jídlonosiče jsou nerezové a uschované v termoobalu.