Charita Šumperk

Centrum sociální a humanitární pomoci

Fond na podporu vzdělávání děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin na Ukrajině

Podpora výše zmíněné skupiny dětí ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole je jedním ze způsobů, jak  Arcidiecézní charita Olomouc hodlá přispět k řešení problému dětského bezdomovectví.

Projekt Studijní fond je reakcí na dlouhodobé výzvy a přání lidí podporujících projekty Arcidiecézní charity Olomouc na Ukrajině. Cílem projektu je vytvořit databázi dětí, které mají zájem o studium na vysoké nebo vyšší odborné škole. A zároveň vytvořit databázi dárců, kteří mají zájem tyto děti podpořit.

Čislo účtu : 43-920570217/0100   VS: 007