Charita Šumperk

Pro pečující a hledající


Charita Šumperk nabízí kvalitní poradenství pro pečující.

Nabízíme rady a tipy při dlouhodobé péči o nemocné - způsob péče, výběr pomůcek, způsoby polohování ležící osoby apod.

Kontaktní osoba: Jiřina Dostálová - vedoucí sociálních služeb


 Přehled informací a rad pro pečující v domácím prostředí naleznete zde


Starajícím se o osoby s  Alzheimerovou chorobou jsou určeny tyto informace

 

 Prostor pro Vaše dotazy


 

Svépomocná skupina pro pečující

Pečujete doma o dlouhodobě nemocného? Kdo pečuje o Vás?

Péče o seniory a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí je v současnosti moderním trendem.

Pečující rodina ve spolupráci s ošetřujícím lékaře a agenturou domácí péče dokáží roky kvalitně pečovat o nemocného.

Jak je to ale s pečujícími osobami? Často se po dlouhou dobu starají o své blízké bez nároku na dovolenou, zájmy a koníčky. Nezřídka odejdou ze zaměstnání a tím přijdou o kolegy a známé. Ocitají v izolaci, ztrácí přirozené kontakty se svým okolím a nemají možnost se s nikým podělit o své radosti a trápení.

Jak dlouho se dá taková situace vydržet? Jak se do ní nedostat? Odpověď na tyto otázky není jednoduchá a určitě bude do jisté míry natolik individuální, jak jen jsou rozdílní pečující. Je však zřejmé, že pečující osoby potřebují efektivní podporu okolí, aby vše dokázali zvládat. „V rámci zkvalitnění péče o naše klienty se v poslední době zaměřujeme mimo jiné na pečující osoby“ říká Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk a dodává, že se zaměstnanci snaží vidět pacienta či nemocného v kontextu rodiny a prostředí, ve kterém žije.  Pokud například o rodiče pečuje tři roky dcera, která neměla po celou dobu volný víkend nebo nebyla v kině či na dovolená, je velká pravděpodobnost, že bude vyčerpaná a bude pod vlivem různých emocí. „ Z této znalosti domácího prostředí vznikla myšlenka vytvořit prostor pro pečující osoby v podobě pravidelného setkávání s lidmi s podobnými problémy a založili jsme svépomocnou skupinu pro pečující“ uvádí Jana Bieliková. Setkávání umožní pečujícím sdílet nejenom své zkušenosti, ale i radosti nebo obavy. Pečující, kteří se mohou cítit izolovaní, mají také příležitost najít nové známé a navázat společenské kontakty. Skupina bude pracovat po vedení zkušeného terapeuta a bude se scházet každé první úterý v měsíci v prostorách Charity Šumperk v 15 h.

Do skupiny je možné přicházet pravidelně nebo podle potřeby. Náplň jednotlivých setkání se bude řídit potřebami jejich členů. Pokud máte zájem účastnit se práce ve skupině, přihlaste se na telefonicky na čísle 583 216 747 nebo e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz.

Často kladené dotazy

 


Biblická hodina pro hledající

 

Hledáte smysl vlastního života? Nemusíte na to být sami.

Smysl života dává našemu bytí význam. Obvykle je vyjádřen otázkami „Proč jsem tady?“, „O čem je život?“ nebo “Jaký je smysl mé existence?“ Ti, kteří si právě kladou tyto nebo podobné otázky, hledajíc něco, co má tzv. „přesah“ nebo se nacházení na křižovatce života nemusejí být od září hledat odpovědi na tyto otázky sami. „Rozhodli jsme se umožnit lidem, kteří hledají smysl vlastního života a chtějí si ujasnit, jak je to s křesťanskou vírou, pravidelně se setkávat na Biblické hodině „říká Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk. Hledající tak mohou najít odpovědi na své otázky a mohou se rozhodnout, jak bude jejich život pokračovat dál.

Biblická hodina pro hledající probíhá v prostorách Charity Šumperk každé pondělí od 15:30 pod vedením Mgr. Františka Klíče. Biblická hodiny jsou pro účastníky zdarma a není potřeba se přihlašovat.

Často kladené dotazy