Charita Šumperk

Mimořádné události


Pomoc Charity Šumperk při mimořádných událostech

 - Zasáhla Vás nebo vaše blízké mimořádná událost a potřebujete pomoci?

 - Přišli jste v jediném okamžiku o vše?

 - Hledáte někoho, o koho se opřít?


Charitní pomoc při mimořádných událostech a krizových situacích má za cíl především pomoci lidem překonat následky krizové situace, zajistit přežití, zmírnit bídu a emocionální vypětí a přispět k obnově.

Charita Šumperk nabízí zejména: - základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací) - materiální pomoc (čisticí prostředky a drogerie, vysoušecí a čisticí technika) - fyzická pomoc (odklízení škod způsobených např. živelnou pohromou) - humanitární pomoc - předlékařskou první pomoc - duchovní pomoc - finanční pomoc - zajištění přepravy materiálu nebo osob


Pomáháme: - obcím - jednotlivcům - rodinám - komunitám - organizacím a firmám

Spolupracujeme s: - Integrovaným záchranným systémem České republiky - státní správou a samosprávou - farnostmi - dobrovolníky