Adresář Charity ČR

Lucie Rabenseiferová

koordinátor zdravotních služeb
Tel: 272 941 972, 604 993 378    g_Ek.~jf4lrC-bo6LTprRb~lWiEkYZU4Ys
Farní charita Praha 4 - Chodov

Irena Racková

pracovník v socálních službách AD
Tel: 731 129 760    4krxRWh7YdBFRYUS1-uv5fek4-rhTj
Farní Charita Lovosice

Ivana Ráczová

pracovník v sociálních službách DPČ
Charita Hranice

Ing. Maňasová Radka

ekonomický pracovník
Tel: 731 433 081, 376 340 141    ~8quRWc798Fy.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M
Oblastní charita Klatovy

Mgr. Zuzana Radoňová

vedoucí služby ZVONEK pro rodinu, sociální pracovník
Tel: 736 511 527    gnMk4Z2jW_Bx5f56LTGEO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Trutnov

Mgr. Mariana Radošovská

vedoucí azylového domu a Noclehárny, vedoucí sociální rehabilitace
Tel: 724 216 051, 733 616 218    W_FF0ZamX8m%C1.7~bGkM09j-nAhTj
Farní charita Beroun

Jana Řádová, DiS.

vedoucí Charitních pečovatelských služeb
Tel: 565 532 108, 777 736 047    _.py.Zj_7dLr_YUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Jana Raisová

Pracovnice chráněné dílny
Charita Šumperk

Veronika Rajdlová

vedoucí Charitního šatníku
Tel: 727 968 190   
Oblastní charita Liberec

Mgr. Monika Rajmová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 734 694 346    8hAs1Z2jWczy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Andrea Rajtmajerová

koordinátor péče, pracovnice v sociálních službách, Kolinec
Tel: 731 402 912    6hBBU7d7ahEu5-4WH-uk87j7%nFsT329g
Oblastní charita Sušice

Bc. Ľubica Ralbovská

sociální pracovník - Azylový dům Břeclav
Tel: 519 372 719, 731 534 351    7nosTZ2jWeoy.ca7VX~l837dWokmYZhaa8kmb
Oblastní charita Břeclav

Markéta Rambousková

pracovník v sociálních službách AD
Tel: 731 129 760    88EuVd54~8zl5eic-onjGK-93eBF5c~905pJ
Farní Charita Lovosice

Anna Rázková

organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Tel: 775 110 840   
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Markéta Řečinská

asistentka sekretariátu
Tel: 296 243 330    88EuVd54~.ps4ca7VX~mYZhaa8kmb
Charita Česká republika

Mgr. Kristina Řeháčková

Vedoucí sociální pracovník - Target - podporované zaměstnávání
Tel: 596 611 208, 734 435 326    6kvC-7d7TkrrR1agc8m%CZb_e8An8W7%WkvDRW7r
Charita sv. Alexandra

Jana Řehulková

vedoucí střediska
Tel: 553 710 915, 553 821 578    WgrJ1Z4WH-uk87j7-inFRW7r
Charita Opava