Volnočasové kluby DUHA Domažlice


  • Tel.: 731 433 042
 
Kozinova 296 a 297, Domažlice, 344 01 Vedoucí služby: Jindřich Pfeifer, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE
Klub pro mládež a dospělé, kteří mají z jakéhokoliv důvodu částečný nebo plný invalidní důchod a nemají možnost navázat přátelské a kamarádské vztahy jako běžný zaměstnaný člověk. Zacílení i na mentálně postiženou mládež.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jindřich Pfeifer, DiS. - vedoucí služby Jan Zeman - pracovník sociálních služeb