Osobní asistence Charity Šumperk


  • Tel.: 583 216 747, 734 362 541
 
Vedoucí služby: Jiřina Dostálová, DiS. - vedoucí sociálních služeb

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Doprava uživatele

Podstatou služby je pomoc osobního asistenta se zvládnutím běžných každodenních úkonů, které by uživatel dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Na službě se uživatel finančně spolupodílí dle aktuálního sazebníku.

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Bieliková - statutární zástupce Bc. Aneta Svozilová - sociální pracovník Jarmila Davidová, DiS. - sociální pracovník Věra Ponížilová, DiS. - administrativní pracovník Vlasta Vávrová - úklid Svatava Blümelová - všeobecný administrativní pracovník Maroš Laputka - technický/provozní pracovník Barbora Křížková - pracovník sociálních služeb Ing. Miroslava Večeřová - externí účetní Simona Krátká - ekonomický pracovník Libuše Hamříková - pracovník sociálních služeb Petra Heděncová - pracovník sociálních služeb Markéta Prokopová - pracovník sociálních služeb Bc. Zuzana Nedvědová, DiS. - pracovník sociálních služeb Dalimil Podhajský - pracovník sociálních služeb Jiřina Dostálová, DiS. - vedoucí sociálních služeb Jana Šavelová - pracovník sociálních služeb Marie Dvořáková - administrativní pracovník, pracovník sociálních služeb Helena Grabovská - pracovník sociálních služeb Dagmar Bundilová - pracovník sociálních služeb Kateřina Foglová - pracovník sociálních služeb Simona Scheuterová - pracovník sociálních služeb Kateřina Šilarová - pracovník sociálních služeb Jitka Šmoldasová - pracovník sociálních služeb Marie Holinková - pracovník sociálních služeb Radomíra Prokešová - pracovník sociálních služeb Markéta Smrčková - pracovník sociálních služeb Bc. Jiří Jančík - pracovník sociálních služeb Petra Vyhnálková - technický/provozní pracovník