Odborné sociální poradenství - Občanská poradna


 • Tel.: 736 503 393
 
Bránská 210/18, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Mgr. Pavel Šejnoha - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Posláním občanské poradny je pomáhat všem lidem z regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo u nichž hrozí, že se v takové situaci ocitnou. Přitom se jim tuto situaci nedaří řešit vlastními silami a obrátí se na pracovníky poradny. Občanská poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy. Pracovníci nabízí nezávislé, diskrétní a nestranné informace, rady, dále zpravidla vzory smluv a podání. Umožňují uživatelům svobodně se rozhodnout o způsobu řešení dané situace. Klientům poradna nabízí po celou dobu poradenského procesu pomoc a podporu.

Kontakt s poradnou může probíhat kromě osobní návštěvy také prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo písemně (dopis). Služba je poskytována zdarma.

Poradenství je poskytováno v těchto oblastech: bydlení, dluhy, finance, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, občanské poradenství, ochrana spotřebitele, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, právní systém, rodinné právo, sociální dávky, sociální pomoc, soudní řízení, vzdělání. Alespoň jednou z příčin hrozící či stávající nepříznivé sociální situace musí být dluhy. Neposkytujeme služby v oblasti obchodního práva.

KAPACITA ZAŘÍZENÍ

Počet intervencí: 1 jednání

30 min/ jednání

OKRUH OSOB / KOMU JE SLUŽBA URČENA 

 • rodiny s dítětem/dětmi
 • osoby v krizi
 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • etnické menšiny
 • službu poskytujeme lidem od 16 let

NABÍZENÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY

 • Základní sociální poradenství
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti; (poradenství) 
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Při prvním kontaktu sdělí pracovník informace o poskytované službě a jejich podmínkách (jak pracujeme, ochrana osobních údajů atd.) a předá zájemci o službu leták, kde jsou uvedeny podrobné informace. Smlouva o poskytování služby je uzavírána mlčky. Jednání je anonymní. 

Při osobní návštěvě v poradně zahájí poradce s klientem poradenský proces. V první fázi naslouchání zjišťujeme potřeby klienta. Druhá fáze se zaměřuje na to, čeho chce klient dosáhnout a jak chce situaci změnit. Poradce parafrázuje slova klienta, aby došlo k vymezení zakázky. Třetí fáze se zaměřuje na řešení, kdy poradce s klientem hledají možné varianty. Poradna poskytuje pouze podporu a nečiní kroky za klienta. Pracovník respektuje rozhodnutí klienta. Ve čtvrté fázi dochází ke shrnutí klientem, přičemž pracovník zjistí, zda všemu správně porozuměl. 

Jestliže pracovník není schopen poskytnout odbornou pomoc, nasměrujeme klienta k odborníkům v daném oboru. Pokud klient předá v průběhu konzultace své osobní údaje, dává písemný souhlas se zpracováním osobních údajů. Klient může ukončit rozhovor kdykoliv bez udání důvodu. Toto rozhodnutí je plně respektováno. Doba jednání by neměla přesáhnout 45 minut. Při písemných či emailových dotazech je lhůta na zpracování 15 pracovních dnů. 

DŮVODY PRO ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- Nenabízíme daný druh služby

- Není kapacita

 

Občanská poradna je poskytována bezplatně a anonymně v pracovní dny: 

Moravská Třebová

PO   8:00 - 12:00     13:00 - 17:00 (odpoledne jen pro objednané)

ST   8:00 - 12:00      13:00 - 17:00 

ČT   8:00 - 12:00      13:00 - 17:00 (odpoledne jen pro objednané)

 

Jevíčko  

úterý od 8:00 – 14:30

 

OP v Jevíčku  každé úterý od 8:00 – 14:30 v budově Městského úřadu v zasedací místnosti (1. patro - vedle kanceláře místostarosty).

 

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Pavel Šejnoha - vedoucí a sociální pracovník Markéta Čechalová, DiS. - sociální pracovník OP a DS Domeček