Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 583 216 747, 734 362 541
 
Vedoucí služby: Jiřina Dostálová, DiS. - vedoucí sociálních služeb

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Doprava uživatele

Jedná se o terénní službu poskytovanou převážně přímo v domácnosti uživatele na základě jeho aktuální potřeby. Na úhradě se uživatel služby finančně spolupodílí dle cen v sazebníku služeb.  


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Bieliková - statutární zástupce Bc. Aneta Svozilová - sociální pracovník Jarmila Davidová, DiS. - sociální pracovník Věra Ponížilová, DiS. - administrativní pracovník Vlasta Vávrová - úklid Svatava Blümelová - všeobecný administrativní pracovník Maroš Laputka - technický/provozní pracovník Barbora Křížková - pracovník sociálních služeb Kateřina Foglová - pracovník sociálních služeb Dagmar Bundilová - pracovník sociálních služeb Markéta Prokopová - pracovník sociálních služeb Petra Heděncová - pracovník sociálních služeb Libuše Hamříková - pracovník sociálních služeb Simona Krátká - ekonomický pracovník Ing. Miroslava Večeřová - externí účetní Simona Scheuterová - pracovník sociálních služeb Bc. Zuzana Nedvědová, DiS. - pracovník sociálních služeb Dalimil Podhajský - pracovník sociálních služeb - řidič Markéta Smrčková - pracovník sociálních služeb Jiřina Dostálová, DiS. - vedoucí sociálních služeb Marie Dvořáková - administrativní pracovník, pracovník sociálních služeb Jana Šavelová - pracovník sociálních služeb Helena Grabovská - pracovník sociálních služeb Kateřina Šilarová - pracovník sociálních služeb Jitka Šmoldasová - pracovník sociálních služeb Marie Holinková - pracovník sociálních služeb Radomíra Prokešová - pracovník sociálních služeb Bc. Jiří Jančík - pracovník sociálních služeb Petra Vyhnálková - technický/provozní pracovník