Simona Krátká

  • Tel.: 583 216 747, 734 793 387

Organizace:


Seznam služeb:

Domácí zdravotní péče - ekonomický pracovník Osobní asistence Charity Šumperk - ekonomický pracovník Charitní pečovatelská služba - ekonomický pracovník Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - ekonomický pracovník Chráněné pracoviště - veřejné toalety - ekonomický pracovník